112 - jak doprecyzować lokalizację zgłoszenia?

112 - jak doprecyzować lokalizację zgłoszenia?

Potrzeba kontaktów międzyludzkich wymaga od nas procesu podróżowania. Przemieszczanie się z punktu A do punktu B możemy realizować na wiele sposobów. Samo wejście do pojazdu – czy to komunikacji indywidualnej (rower, motocykl, samochód), czy też komunikacji zbiorowej (autobus, tramwaj, pociąg) – i ruch z miejsca na miejsce, to nie wszystko. Aby robić to bezpiecznie i świadomie, warto znać zasady postępowania w sytuacjach standardowych oraz nietypowych, które mogą nas spotkać w podróży. Wśród wielu zasad postępowania powinniśmy znać różne sposoby określania naszego położenia, chociażby po to, aby szybko i sprawnie zgłosić wypadek do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112. Sposoby te mogą różnić się w zależności od środka transportu, czy też miejsca (obszaru), w jakim się znajdujemy. Poniżej przedstawimy kilka sposobów określania swojego położenia. Skupimy się na najpopularniejszym pojeździe, jakim jest samochód.

Oczywiście najprostszym sposobem jest określenie naszego położenia poprzez podanie adresu budynku, przy którym się znajdujemy. Im gęstsza zabudowa, tym jest to prostsze do zrealizowania. Niestety zdarza się (na szczęście rzadko), że pomimo ustawowego obowiązku właściciele nieruchomości nie zawsze umieszczają tabliczki adresowe na swoich budynkach, albo umieszczają je w sposób, który jest nieczytelny (są np. zamontowane w słabo widocznym miejscu). Jeśli jednak znajdziemy się przy budynku, który jest oznakowany w prawidłowy sposób, możemy z łatwością odczytać nazwę ulicy i numer, przy którym się znajdujemy. Zazwyczaj tabliczki adresowe umieszczone są na ścianie budynku lub na ogrodzeniu. Poniżej przedstawione są tabliczki adresowe.

Kolejnym sposobem określania naszego położenia jest podanie nazwy skrzyżowania, przy których się znajdujemy. Jeśli nie znamy nazw ulic, w większych miastach na skrzyżowaniach umieszcza się słupki z informacją o nazwach krzyżujących się dróg.

112 lokalizacja

Następnym sposobem jest podanie numeru latarni. Dla przykładu, w Warszawie jest to zazwyczaj 5- lub 6-cyfrowy numer, namalowany czarną farbą na białym tle, umieszczony na wysokości ok. 2 metrów od podłoża.

numery na latarniach
latarnia uliczna 112

Do określenia własnego położenia na obszarach zurbanizowanych możemy użyć również nazwy przystanku komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj itp.).

112 jak zgłaszać

Podróżując często przemieszczamy się autostradami, drogami ekspresowymi, krajowymi, czy też wojewódzkimi. Na wszystkich tych drogach znajdują się pewne elementy wyposażenia dróg, które można wykorzystać do określenia swojego położenia. W zależności od kategorii drogi występują pewne różnice, o których poniżej.

Podstawowym elementem wyposażenia wspomnianych wyżej dróg, który możemy i powinniśmy wykorzystywać do określenia swojej lokalizacji, jest słupek prowadzący U-1a, zwany również słupkiem pikietażowym lub słupkiem hektometrowym. Jest to biały słupek z czerwonymi elementami, umieszczony przy krawędzi jezdni. Na słupku tym umieszczona jest informacja o kategorii i numerze drogi (autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe oznaczone są 1- lub 2-cyfrowym białym numerem na czerwonym tle, natomiast drogi wojewódzkie czarnym 3-cyfrowym numerem na żółtym tle) oraz o kilometrze drogi, licząc od jej początku. W Polsce drogi przebiegające horyzontalnie mają swój początek na zachodzie kraju, natomiast drogi przebiegające wertykalnie – na północy. Słupki z zasady umieszczane są co 100 metrów, więc określenie położenia następuje z dużą dokładnością.

112 kilometrówka

Na autostradach oraz drogach ekspresowych wykorzystać możemy również nazwy węzłów drogowych, miedzy którymi się znajdujemy. Na autostradach są one ustawione rzadziej (co kilkadziesiąt kilometrów), niż na drogach ekspresowych (nawet co kilka kilometrów).

wypadek autostrada 112

Dodatkowo na autostradzie możemy użyć nazwy Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP).

jak zgłaszać wypadek na autostradzie

Wszystkie podane wyżej sposoby określania własnego położenia mogą być przydatne, szczególnie w sytuacji powiadamiania służb ratunkowych o jakimś zdarzeniu. Dzięki poinformowaniu operatora numeru 112 np. o numerze latarni, nazwie przystanku, czy pikietażu drogi jesteśmy w stanie skrócić czas rozmowy (nie tracimy go na zgadywanie gdzie jesteśmy), co przełoży się na szybszy przyjazd ratowników.

Dla sprawdzenia swoich umiejętności, zapraszam do ćwiczenia polegającego na ustaleniu lokalizacji dla tego treningowego miejsca za pomocą znaków drogowych

Jeśli zainteresował Cię ten materiał, koniecznie zapoznaj się z postem: Aplikacja RATUNEK – do każdego smartfona!

4 Comments
  1. Paweł
    bardzo fajny materiał 🙂 , często w chwilach stresu i dezorientacji diabeł tkwi w szczegółach 🙂 🙂 🙂

  2. Linie energetyczne wysokiego napięcia (na słupach) też mają swoje numery ID dobrze widoczne z ziemi, podobnie większość przejazdów kolejowych na drogach publicznych ma nadane i wyeksponowane swoje numery identyfikacyjne.

  3. Tak powinny być znaczone latarjie w całej Polsce a nie tylko w stolicy, nie rozumiem w czym jest problem

Napisz odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *