Ratowniczy DRESS CODE - Ratownik Medyczny & Ratownik KPP

Ratowniczy DRESS CODE - Ratownik Medyczny & Ratownik KPP

Ratowniczy dress code, czyli dlaczego część ludzi z naszej branży nosi emblematy „Ratownik”, „Ratownictwo Medyczne”, „Ratownik KPP”, a część „Ratownik Medyczny”. Świat ratowniczy dzieli się i przenika wedle uprawnień, procedur, wytycznych dla poszczególnych grup zawodowych i przypisanych im poziomów kompetencji. Nie inaczej jest podczas realizacji zadań związanych m.in. z odpowiedzią na nagłe stany zagrożenia życia czy zdrowia.

RATOWNIK MEDYCZNY – zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu, uzyskała i posiada ważny tytuł zawodowy (uprawnienia do wykonywania zawodu). Zakres czynności zawodowych obejmuje: zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska; dokonywanie oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowanie medycznych czynności ratunkowych; transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; komunikowanie się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielanie jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Wśród wyżej wymienionych czynności rozporządzenie dookreśla ocenę stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i zdecydowania o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych, bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych, przyrządowe przywracanie i zabezpieczenie drożności górnych dróg oddechowych, wykonywanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji zastępczej w nagłym zatrzymaniu krążenia, wykonywanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG i defibrylacji zautomatyzowanej, monitorowanie czynności układu oddechowego, opatrywanie ran czy podawanie leków wymienionych w załączniku (dedykowanych do użycia przez ratowników medycznych). Dodatkowo ratownicy medyczni, poza listą medycznych czynności ratunkowych, mogą samodzielnie podejmować inne działania, wśród których należy wymienić: podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (zgodnie z aktualną wiedzą medyczną), bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych, wykonywanie kaniulacji żył obwodowych, wykonywanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu, odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej, tamowanie krwotoków, przyjęcie porodu nagłego, cewnikowanie pęcherza moczowego, wykonywanie i ocena zapisu EKG, wykonywanie pomiaru temperatury głębokiej.

Ratownicy medyczni pod nadzorem lekarza mogą wykonywać dodatkowe medyczne czynności ratunkowe, rozszerzone o: wykonywanie intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających; zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka, po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych; cewnikowanie pęcherza moczowego; asystowanie przy innych medycznych czynnościach ratunkowych. (źródło: prawo.pl, podstawa prawna: art. 11 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym).

RATOWNIK KPP – Ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła kilkunastogodzinny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakończony zdanym egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed komisją egzaminacyjną (zazwyczaj w ramach kursu).

Ratownik KPP ma bardzo wąskie uprawnienia, względem ratownika medycznego, a jego zadaniem jest udzielanie pierwszej pomocy, uczestniczenie w działaniach ratowniczych, stosowanie procedur medycznych dookreślonych w ramach KPP. Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:

1) resuscytację krążeniowo-oddechową bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;

2) tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;

3) unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;

4) ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;

5) prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

6) stosowanie tlenoterapii biernej;

7) ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;.

8) wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

(źródło oraz podstawa prawna: art 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym)

W naszym kraju strażacy PSP i OSP, policjanci, znaczna część strażników miejskich, ratowników WOPR, TOPR, GOPR oraz innych, współdziałających z Państwowym Ratownictwem Medycznym oraz Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, legitymują się aktualnymi szkoleniami kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Czasami ratownicy KPP pracują również w podmiotach ratownictwa medycznego oraz ochrony zdrowia jako ratownicy-kierowcy. Działanie i misja ratowników KPP podlega ochronie prawnej (w trakcie prowadzenia działań) i w znacznej większości przypadków spotyka się z dużym szacunkiem ze strony ratowników medycznych, pielęgniarzy, lekarzy oraz operatorów numeru alarmowego 112 💪 / dyspozytorów medycznych.

Najlepszym podsumowaniem wydaje się cel, który dla ratowników i ratowników medycznych jest wspólny – razem gramy do jednej, wspólnej bramki. Z tą różnicą, iż „ratownik” to określenie posiadanych uprawnień, a „ratownik medyczny” to prawo wykonywania zawodu poprzedzone kilkuletnim wykształceniem medycznym.

7 Comments
 1. no dobra a jak ja 10lat temu robiłem KPP w ramach WOPR to teraz mogę pracować jako Ratownik KPP i drugie pytanie czy Ratownik KPP może robić kroplówki witaminowe czy zastrzyki z odżywkami
  ???????

  1. Dzień dobry Lotto,
   niestety w tym przypadku uprawnienia Ratownika KPP już wygasły i zachęcam Cię po takim czasie, do powtórnego odbycia całego kursu i egzaminu. Polskie prawo reguluje te kwestię.
   Podawanie kroplówek, wykonywanie iniekcji czy podawanie leków w formie zastrzyków, daleko wykracza poza ramy prawne działań ratowników KPP (a już szczególnie gdy działania te nie należą do zbioru czynności mających na celu ratowania życia i zdrowia w stanach nagłych).

   Pozdrawiam serdecznie

 2. Ratownika KPP najłatwiej rozpoznać po tym że chodzi w naszywkach państwowe ratownictwo medyczne nawet jak tam nigdy nie pracował jako ratownik i wszytko wie na każdy temat a ratownika medycznego po tym że najchętniej na dyżurze idzie spać

  1. wydaje mi się, że takie generalizowanie niczemu dobremu nie służy, wszak statystycznie człowiek i pies mają po trzy nogi. W każdej profesji czy zawodzie można znaleźć zawodowców czy pasjonatów i tym bardziej jak sądzę należy ich wspierać.

   pozdrawiam serdecznie
   kj

 3. Ratownik z KPP jest tanszy, nieważne co umie i może zrobić, Ważne by miał pomarańczowe wdzianko i udawał że wszytko już widział i wszytko wie.
  Taka jest prawda o taniości na planach filmowych a nie pitolenie o jakiś wspólnych bramkach.
  Bramka jest tylko jedna, oszczędności of których producent na procent.

 4. Szkoda, że tak twierdzą moi przedmówcy. Jestem po kursie KPP i mega się cieszę, że zrobiłem ten kurs. Jeśli w ciągu mojego życia będę miał możliwość wykorzystać nabyte umiejętności by komuś dać szansę w sytuacji kryzysowej… Nie pracuje i nie mam zamiaru pracować w zabezpieczeniach, transporcie ani odbierać chleba ludziom z wykształceniem medycznym którzy w ten sposób dorabiają do pensji. Dla mnie szkolenie ratownika KPP dało usystematyzowanie informacji, praktyczne ćwiczenia RKO oraz zmotywowało do zbudowania apteczki z prawdziwego zdarzenia z wyposażeniem które może być faktycznie przydatne. Szkoda, że upatruje się w nas pseudo ratowników medycznych czy konkurencję dla takowych… Pozdrowienia dla wszystkich.

Napisz odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *