KONTENER MORSKI - awaryjne miejsce zbiórki podczas wiatrołomów

KONTENER MORSKI - awaryjne miejsce zbiórki podczas wiatrołomów

W minionym tygodniu nad naszym krajem przeszła kolejna fala sinych wiatrów, a miejscami tornad. Jak zabezpieczyć osoby pracujące w obszarze leśnym (np. ekipę filmową, której pracy z różnych powodów nie można odwołać) przed skutkami pojawienia się takiego zagrożenia?

Dobrym i sprawdzonym rozwiązaniem będzie wynajęcie, postawienie i właściwe oznaczenie kontenera lub kontenerów morskich. Szczególnie ważna dla branży filmowej jest mobilność tego rozwiązania (parametry dróg czy potrzebne miejsce są tożsame z wymaganiami dla powszechnie używanych dużych podnośników na potrzeby oświetlenia) oraz outsourcing w jego stosowaniu.

Przygotowując plan awaryjny czy plan zabezpieczenia ratowniczego dla danej produkcji podwyższonego ryzyka, należy uwzględnić prawidłową lokalizację kontenera, jego pojemność i wskazać osoby odpowiedzialne zarówno za wszczęcie procedury ewakuacji, jak i za przeliczenie oraz potwierdzenie obecności osób ewakuowanych. Ważny jest tu jednoznaczny przekaz, iż po ogłoszeniu ewakuacji wszyscy opuszczający strefę (rozumianą jako plan filmowy, czyli mobilny zakład pracy), nawet chcący oddalić się z miejsca ewakuacji własnymi środkami transportu, muszą „odmeldować się” u osoby odpowiedzialnej za listę obecności w kontenerze ewakuacyjnym (osoby wskazanej w planie awaryjnym lub wyznaczonej przez kierownika planu filmowego).

Wynajęcie kontenera jest elementem profilaktyki i przeciwdziałania zagrożeniom, a jego koszt stanowi ułamek wartości strat i powikłań, jakie może spowodować przebywanie w lesie (również w namiotach czy pojazdach) podczas nagłego wystąpienia silnego wiatru lub huraganu.

Napisz odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *