Transcom Worldwide Poland

Pracując z naszymi Partnerami z firmy Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o. obsługującymi w naszym kraju szereg renomowanych klientów, jak chociażby firmy PLAY czy BMW, zbudowaliśmy unikatowy program szkoleniowy, który dopasowaliśmy do specyfiki pracy trzech dużych call center (w Warszawie, Gdańsku i Białymstoku).

Projekt szkoleniowy składający się z komponentów: pierwsza pomoc, przeciwdziałanie pożarom oraz ewakuacja został zrealizowany na przestrzeni kilku miesięcy, wedle planu szkolenia pracowników zgłoszonego przez zamawiającego.

Kliknij po więcej informacji o tym niezwykłym projekcie