Siemens Healthcare

Mamy zaszczyt współdziałać szkoleniowo z jedną z najbardziej zaangażowanych w bezpieczeństwo swoich pracowników firm w Europie, a może i na całym świecie.

Nasze wsparcie polega na kompleksowej obsłudze szkoleniowej w następujących obszarach:

– pierwsza pomoc (wraz z wybranymi elementami ratownictwa medycznego),

– przeciwdziałanie pożarom.

Prowadzona jest na Mazowszu, Pomorzu, w Małopolsce oraz na Śląsku.

Kliknij po więcej informacji o tym niezwykłym projekcie