PIERWSZA POMOC I SZKOLENIA RATOWNICZE

Prowadzimy nowoczesne, systemowe szkolenia w formie warsztatowej, ukierunkowane na dialogowanie z ich uczestnikami w celu wzmocnienia przekazu dydaktycznego i utrwalenia poruszanych zagadnień.

Główne obszary naszych działań to:

  • Pierwsza pomoc

Warsztaty, szkolenia, ćwiczenia praktyczne w obszarze przygotowania konkretnych osób oraz zespołów do odpowiedzi na sytuacje nagłe, w szczególności nagłe stany zagrożenia życia i zdrowia.

Sebastian Daniel

Prowadząc szkolenia wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie trenerskie i ratownicze. Koncentrujemy się na specyfice pracy zamawiającego i zdefiniowanych przez niego zagrożeniach czy zdarzeniach kryzysowych.

Z naszymi Klientami pracujemy w oparciu o sprawdzone, autorskie materiały szkoleniowe oraz liczne pomoce dydaktyczne. Podstawą merytoryczną są wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji, zgodne z materiałami źródłowymi Europejskiej Rady Resuscytacji. 

Działania dydaktyczne z zakresu pierwszej pomocy często rozszerzamy o elementy ratownictwa medycznego czy kwalifikowanej pierwszej pomocy, wedle potrzeb zamawiającego.

Jest to szczególnie ważne w sytuacjach występowania u naszych klientów zaawansowanego sprzętu ratowniczego do udzielania pierwszej pomocy lub gdy przygotowujemy ich pracowników i podwykonawców do współdziałania z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

  • Powszechna defibrylacja AED

W przestrzeni publicznej, obiektach użyteczności publicznej oraz innych miejscach świadczenia pracy stale zwiększa się dostępność defibrylatorów półautomatycznych AED. 

  • Szkolenia ratownicze  

Działania dydaktyczne skierowane do placówek ochrony zdrowia, zespołów szpitalnych, podmiotów funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia.

  • Pokazy, seminaria i eventy 

Podczas wystąpień publicznych animujemy i utrwalamy algorytmy prawidłowych zachowań w obszarze pierwszej pomocy, bezpieczeństwa powszechnego, edukacji na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania pożarom.

pokazy ratownicze