Aby były efektywne i skuteczne, na każdym etapie ich planowania, realizacji oraz podsumowania warto posiłkować się wiedzą ekspercką.

dr Agata Hrynkiewicz-Mazurek – zastępca kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego UTH im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie