Ratownik medyczny, pielęgniarz anestezjologiczny

Absolwent Collegium, Studium Polityki Społecznej, Radomskiej Szkoły Wyższej. Posiada wysokie kompetencje zawodowe wynikające z pracy w zespołach wyjazdowych PRM, szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, blokach operacyjnych, oddziałach onkologicznych. Pielęgniarz oddziałowy szpitalnego oddziału ratunkowego, instruktor triażowania i strumieniowania poszkodowanych/pacjentów według systemu Manchester Triage System.

Ratownik i koordynator medyczny na planach filmowych i reklamowych.