Koordynator zespołu, ratownik medyczny, specjalista ds. zarządzania kryzysowego

Absolwent Wydziału Szacowania Ryzyka Wyższej Szkoły Bankowości w Warszawie na kierunku ekonomika i organizacja ratownictwa, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku zarządzanie w sytuacjach zagrożeń oraz studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej na kierunku bezpieczeństwo narodowe, ratownik medyczny. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe. Przez całe zawodowe życie związany z ratownictwem medycznym, ratownictwem specjalistycznym oraz zarządzaniem kryzysowym (kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, kierownik pionu medycznego i terapeutycznego warszawskiej Izby Wytrzeźwień). Pomysłodawca (przez ponad dziesięć lat: prezes, dowódca, ratownik medyczny, ratownik wysokościowy, strażak) Grupy Ratownictwa Specjalnego s12 / OSP Ursus. Współtwórca programu TERMOratownictwo, współpomysłodawca i współtwórca Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym.

Ratownik i koordynator medyczny na planach filmowych i reklamowych.