Lekarz, doktor nauk medycznych

Specjalistka pediatrii, absolwentka studiów na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację w dziedzinie pediatrii odbyła w Klinice Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w Łodzi. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Obecnie kierowniczka Oddziału Pediatrycznego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w dziedzinie pediatrii oraz wysokie kompetencje zawodowe wynikające z pracy na szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz oddziałach klinicznych.

 Entuzjastka ultrasonografii, organizatorka i instruktorka szkoleń medycznych.