Inspektor ochrony przeciwpożarowej, specjalista ds. BHP, ratownik KPP

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, studiów podyplomowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy z zakresu BHP, wieloletni pracownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy oraz doświadczony inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe.