Lekarz, doktor nauk medycznych

Absolwentka studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Łodzi. Lekarz o specjalizacji pediatria i neonatologia. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne oraz wysokie kompetencje zawodowe wynikające z pracy w szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii, oddziałach intensywnej opieki kardiologicznej, ratownictwie medycznym oraz nocnej pomocy lekarskiej.