Jak uatrakcyjniamy przekaz dydaktyczny i wzmacniamy jego wartość?

Pomoce dydaktyczne

Podczas naszych szkoleń pracujemy na rodzinie fantomów MedykFX, która skutecznie odwzorowuje typowe trzypokoleniowe społeczeństwo, kładąc nacisk na ćwiczenia ze wskazanymi przez naszych klientów grupami wiekowymi, adekwatnie do specyfiki ich działalności oraz zidentyfikowanych ryzyk.

Użytkowane przez nas fantomy posiadają możliwość prezentowania danych o skuteczności prowadzenia działań ratowniczych – ucisków klatki piersiowej oraz wdechów – na naszych tabletach szkoleniowych.

Wyposażenie dydaktyczne z zakresu pierwszej pomocy:

– specjalnie opracowana apteczka dydaktyczna wraz z dodatkowymi modułami osprzętu przeznaczonymi do ćwiczeń i zajęć praktycznych,

– torba ratownicza ALS,

– kamizelka do symulacji zadławień,

– treningowy oraz terapeutyczny defibrylator AED,

– zestaw sztucznych ran do pozoracji urazów, amputacji, masywnych krwotoków, ciał obcych,

– zestaw szyn Kramera oraz szyn splint,

– deski ortopedyczne (dla osób dorosłych oraz dzieci),

– kosz ratowniczy,

– nosze ratownicze typu SKED,

– nosze brezentowe,

– kamizelka ratunkowa KED,

– dedykowane komunikacji z fantomami tablety dydaktyczne,

– dedykowane szkoleniom środki łączności radiowej,

– wyposażenie alpinistyczne dedykowane ćwiczeniom ewaluacji medycznej,

– model ludzkiej czaszki,

– inne.

Wyposażenie dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania pożarom:

– trenażer gaszenia otwartego ognia,

– gaśnice proszkowe, gazowe, wodne (mgła wodna), pianowe,

– agregaty gaśnicze,

– linie gaśnicze, prądownice i urządzenia hydrantowe,

– koce gaśnicze,

– hydronetki,

– urządzenia zadymiające (elektryczne i chemiczne),

– środki pozoracji DSO,

– akcesoria demonstracyjne elementów systemów detekcji i powiadamiania pożarowego,

– inne.

Materiały multimedialne

Opracowane i stale aktualizowane autorskie prezentacje dydaktyczne, prezentacje symulacyjne oraz materiały case study to nieodłączne wsparcie przekazu naszych szkoleń. Materiały dostosowujemy do charakteru i specyfiki szkolenia, zazwyczaj na podstawie informacji, jakie uzyskujemy od naszych Klientów jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia.

Przeglądy i konserwacja sprzętu

Jedną z czynności, jakie wykonujemy cyklicznie w ramach dostosowania naszej działalności ratowniczej & dydaktycznej do wytycznych normy ISO 22320 (BS 11200:2014 societal security), są cykliczne przeglądy naszego sprzętu ratowniczego, medycznego oraz treningowego.
Duże przeglądy odbywają się dwa razy do roku, przeglądy bieżące mają miejsce przed każdym użyciem sprzętu, a ponadto są wykonywane raz w miesiącu (w ramach dnia kwatermistrzowskiego).