Czy do szkolenia należy się przygotować, a jeśli tak, jak to zrobić?

Jak się ubrać?

Na czas szkolenia najlepiej wybrać wygodny, niekrępujący ruchów stój, który zarazem nie będzie odbiegać od ubrania i obuwia, w którym zwykle świadczymy pracę/wykonujemy nasze obowiązki służbowe.

Wymagania wobec sali szkoleniowej

Dążymy tu do warunków, w których możliwa będzie praca w formule warsztatowej (bez nagłośnienia, z ustawieniem siedzisk tak, aby umożliwiały nieskrępowane dialogowanie, podział grupy na dwie, trzy podgrupy ćwiczeniowe) oraz wykonywanie pokazów algorytmów postępowania. Jeśli sala/miejsce szkolenia nie posiada nośników multimedialnych, to zapewniamy je na czas szkolenia. 

Czas potrzebny na przygotowanie szkolenia

30 – 40 min, to czas przed rozpoczęciem zajęć, jaki jest nam potrzebny do przygotowania podstawowego szkolenia warsztatowego, rozłożenia i uruchomienia pomocy dydaktycznych oraz podłączenia urządzeń multimedialnych. Przygotowanie szkoleń bardziej złożonych, zawierających rozbudowane elementy treningowe może wymagać więcej czasu.

Wymagania eksploatacyjne dla trenażera otwartego ognia

Trenażer gaszenia otwartego ognia, z jakiego korzystamy w medykFX, jest urządzeniem dydaktycznym, które wymaga przestrzeni do efektywnego, ale również bezpiecznego użytkowania. Minimalny plac potrzebny dla jego rozstawienia i uruchomienia to powierzchnia 8 x 8 metrów, oddalona od budynku czy innych palnych przeszkód o nie mniej niż 8 metrów.

Użycie trenażera wymaga zgody zarządcy / administratora terenu/obiektu, a nasz zespół z przyjemnością udzieli merytorycznego wsparcia przy rozmowach w tym zakresie.

Nasze działania dydaktyczne prowadzimy na palenisku gazowym trenażera, z użyciem specjalnych treningowych gaśnic wodnych, koców gaśniczych oraz, wedle potrzeb naszych Klientów, z wykorzystaniem innych typów środków gaśniczych, tj. gaśnic ABC, ABF, AB, gaśnic mgłowych, gaśnic śniegowych, agregatów gaśniczych…

Czas przygotowań: 60 min

Wymagania wobec miejsca postojowego / parkingowego dla pojazdu dydaktycznego medykFX:

Standardowe miejsce postojowe, analogiczne jak dla dużego pojazdu typu kombi lub VAN, z uwzględnieniem wysokości pojazdu wynoszącej 2,5 metra. Masa całkowita pojazdu nie przekracza 3,5 tony.