Bezpieczeństwo przede wszystkim, również na szkoleniach

Choć zagadnienie wydaje się oczywiste, warto o nim wspomnieć, i to już na samym początku.

Współpracując w obszarze szkoleń z komórkami HR, zespołami BHP czy bezpośrednio z przełożonymi zespołów, dbamy o bezpieczeństwo osób szkolonych. Bezpieczeństwo podczas planowania czy organizacji szkoleń oraz warsztatów to dla nas absolutny priorytet.

Stosujemy wyłącznie bezpieczne środki pozoracji medycznej czy pożarowej. Unikamy ekspozycji na duży wysiłek i silny stres związany z uczestnictwem w warsztatach czy szkoleniach. Jesteśmy również wyczuleni na bezpieczeństwo psychiczne uczestników, zwłaszcza osób, które mają świeże doświadczenia związane z nagłymi stanami zagrożenia życia, zachorowaniem oraz śmiercią.

Zdarza się, że w porozumieniu z klientami nasze działania, tj. ćwiczenia ewakuacji, szkolenia z zakresu przeciwdziałania pożarom czy ćwiczenia ratownicze dodatkowo zabezpieczamy zaawansowanym sprzętem ratowniczym.

zabezpieczenia ćwiczeń ratowniczych