osób, które wzięły udział w naszych szkoleniach i ćwiczeniach