Ewakuacja medyczna w oparciu o przygodne środki transportu

Ewakuacja medyczna w oparciu o przygodne środki transportu

Wiele spośród planów filmowych, telewizyjnych czy reklamowych, jest organizowanych w plenerze, nierzadko w znacznej odległości od utwardzonej drogi czy campu. Część takich planów, z pewnego dystansu, zabezpiecza ambulans (czasem to kilkaset metrów, ale bywa również, że dystans pomiędzy potencjalnym miejscem zdarzenia a początkiem pełnego zabezpieczenia i transportu medycznego wynosi kilka kilometrów). Często plan zabezpiecza jeden ratownik medyczny lub ratownik KPP (bez dedykowanych jego zabezpieczeniu środków transportu medycznego).

Tworząc PLAN AWARYJNY dla takich lokacji, należy przewidzieć i zaplanować środki mające posłużyć ewakuacji medycznej z „miejsc trudno dostępnych”. Zazwyczaj powinno to polegać na wyborze jednej z dwóch ścieżek postępowania już na etapie planowania lub przygotowania obu równocześnie.

1. UWZGLĘDNIENIE IMPROWIZOWANYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
Zaplanowanie i wyznaczenie pojazdów oraz innych, biorących udział w produkcji środków transportu, które dają możliwość ewakuacji medycznej w pozycji horyzontalnej oraz siedzącej (auta 4×4, przyczepy, wózki itp.).
Znając dogmaty prawa Murphy’ego, ważnym jest, aby wskazane w planie awaryjnym środki transportu były naprawdę fizycznie dostępne i gotowe do wsparcia działań ratowniczych bez zbędnej zwłoki. Dobrą praktyką jest oznaczanie takich pojazdów czy innych środków transportu np. zalaminowaną, pomarańczową kartą formatu A4 z informacją o ich funkcji zawartej w planie awaryjnym (czasem z dopiskiem: „Nie zastawiać!” itp.).

2. ZAPEWNIENIE DEDYKOWANYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
Planowanie środków transportu (karetki 4×4, auta 4×4, ATV, UTV) dedykowanych wyłącznie do użycia przez ratownika lub zespół ratowniczy, skonfigurowanych w taki sposób, aby mogły pełnić zarówno funkcje wsparcia dla zabezpieczenia medycznego, jak i ewakuacji medycznej.

ewakuacja medyczna

Jeszcze na etapie szacowania ryzyka, a następie podczas opracowywania planów awaryjnych (szczególnie dla planów zdjęciowych podwyższonego ryzyka), warto zastanowić się nad uwzględnieniem jednocześnie obu ścieżek postępowania.
Dobry PLAN AWARYJNY na wypadek sytuacji zagrożenia dywersyfikuje środki ewakuacji medycznej, zakładając możliwość ewentualnej awarii, zakopania pojazdu, jego wypadku oraz konieczności sprawnej odpowiedzi na sytuacje o charakterze mnogim lub masowym.

medykFX

Napisz odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.