Drony na imprezach masowych i planach filmowych - studium zagrożeń

Drony na imprezach masowych i planach filmowych - studium zagrożeń

Od wielu lat imprezom masowym na terenach otwartych, ale i w zadaszonych obiektach wielkopowierzchniowych, towarzyszą drony filmujące i fotografujące owe wydarzenia. Urządzenia te, w zależności od potrzeb produkcyjnych, mogą ważyć nawet 35 kg (do tej pory na swojej drodze nie spotkałem cięższych, ale oczywiście są i takie), dźwigać kamery filmowe i unosić się nawet kilkaset metrów nad głowami uczestników wydarzeń. Zdarza się też i tak, że w dokumentowaniu imprezy jednocześnie bierze udział więcej niż jeden dron, by w tym samym czasie wykonać różne ujęcia tego samego wydarzenia. Szacując ryzyko wynikające z wykorzystywania dronów na imprezach masowych, należy pochylić się nad ewentualnymi dodatkowymi skutkami upadku tego typu urządzenia latającego. Awaryjne plany ratownicze sporządzane dla imprez masowych oprócz zagrożeń standardowych, powinny identyfikować również zagrożenia wynikające z upadku takiego urządzenia oraz jego konsekwencje.

1. W ujęciu medycznym, planując siły i środki ratownicze, awaryjne plany ratownicze powinny brać pod uwagę:

– urazy ciała, od zranień po naruszenie układu kostnego/kręgosłupa (skalp, głęboki uraz czaszki, naruszenie tętnicy szyjnej, uraz żuchwy, drobne amputacje, tępe urazy klatki piersiowej etc.),

– ciało obce w oku (uraz narządu wzroku).

2. Powinny uwzględniać również mechanizmy, które mogą zaistnieć po utracie kontroli nad urządzeniem bądź w wyniku jego upadku:

– wysokie ryzyko wywołania paniki, która może przerodzić się w tratowanie uczestników imprezy masowej oraz przerwanie wyznaczonych dróg ewakuacyjnych (w konsekwencji skutkować wydłużeniem czasu interwencji medycznej),

– średnie ryzyko wystąpienia wypadku komunikacyjnego (drogowego) w obrębie wydarzenia,

– średnie ryzyko wystąpienia pożaru po rozbiciu urządzenia (zobacz załączony film),

– średnie ryzyko zderzenia z innym urządzeniem latającym w obszarze występowania imprezy masowej (przygodnym i autoryzowanym),

– niskie ryzyko zderzenia ze statkiem powietrznym realizującym misję w trybie „HEMS“ lub “GARDA“ czy innym statkiem powietrznym autoryzowanym w obrębie wydarzenia,

– niskie ryzyko celowego przejęcia kontroli nad urządzeniem latającym w celu popełnienia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu uczestników wydarzenia. Ocena ryzyk ma charakter przykładowy.

Obecnie w parlamencie trwają prace mające na celu zobowiązanie pilotów dronów do obowiązkowego ubezpieczenia OC, warunkującego ich użytkowanie na obszarze RP.

Z ŻYCIA WZIĘTE:

Kilka lat temu, pracując nad bezpieczeństwem Strefy Kibica pod PKiN w Warszawie podczas EURO2012, prowadziłem szkolenia (m. in. z zakresu bezpieczeństwa) dla obsługi strefy, produkcji, sceny, ochrony i podwykonawców. Wśród szeregu komponentów ww. szkoleń, dokumentowych przez profesjonalnego jak na tamte czasy drona TV, była również kontrola pirotechniczna realizowana przez sekcję minersko-pirotechniczną WR KSP, w ramach której neutralizowano atrapę urządzenia wybuchowego. Postawienie przez pirotechników zagłuszarki fal radiowych – jako osłony dla jednego z pracujących pirotechników – spowodowało, iż dron TV przez kilka minut samoistnie wykonywał niebezpieczne przeloty i różne niespójne ewolucje w obrębie strefy (całej jej infrastruktury: elementów sceny, nagłośnienia etc.).

Napisz odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *