RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ratownictwo medyczne to ważny zakres naszych działań, które prowadzimy w ramach kompleksowych zabezpieczeń ratowniczych i medycznych.

Zabezpieczenie medyczne to jedna z najlepszych form przeciwdziałania/ograniczania skutków nagłych stanów zagrożenia życia i zdrowia, ale to również duża odpowiedzialność, jaka na nas spoczywa.

Główne obszary naszych działań to:

  • prace szczególnie niebezpieczne,
  • wydarzenia kulturalne i eventy,
  • plany filmowe,
  • imprezy sportowe.

medykFX team

Zespół:

Nasz zespół posiada wysokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie zawodowe. W jego skład wchodzą: ratownicy medyczni, pielęgniarze ratunkowi, lekarze, ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy, strażacy, którzy są jednocześnie instruktorami pierwszej pomocy/ratownictwa.

Sprzęt:

Pracujemy na standardzie wyposażenia ALS (Advanced Life Support) + AED. 

Gotowość do współdziałania:

Posiadamy kompetencje do efektywnego przyjęcia sił i środków oraz płynnego współdziałania z dyspozytorami i podmiotami Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (w tym statkami HEMS) oraz Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego.

atv utv