Watchout Studio

Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze produkcji filmowej realizowanej dla Netflix Polska przez renomowaną firmę produkcyjną Watchout Studio.

Zabezpieczenia ratownicze scen podwyższonego ryzyka (kaskaderskich, scen z użyciem broni palnej, materiałów pirotechnicznych, z udziałem niebezpiecznych zwierząt, scen intymnych oraz scen realizowanych w obiektach niedopuszczonych do użytkowania).

Konsultacja medyczna scen zawierających procedury z zakresu medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, aktywne wsparcie w obszarze przeciwdziałania epidemii COVID‐19.